Dine data

Datapolitik
 
Som statsautoriserede fodterapeuter har vi journalføringspligt. Klinikken er altså forpligtet til at journalisere dine personoplysninger, herunder cpr.nr og helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Dine data

Datapolitik

Som statsautoriserede fodterapeuter har vi journalføringspligt. Klinikken er altså forpligtet til at journalisere dine personoplysninger, herunder cpr.nr og helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

FODTERAPEUTER

har tavshedspligt og dine oplysninger vil kun blive videregivet til samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig, nødvendig for din behandling i klinikken, og såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

Datapolitik

At blive behandlet hos en statsautoriseret fodterapeut er din sikkerhed for professionel og sikker behandling, også når det gælder patientoplysninger. Jeg er underlagt persondataforordningen og persondataloven/databeskyttelsesloven.

Datapolitik

I forbindelse med din behandling på klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, evt. kontakt med dine pårørende eller evt. værge, samt kontakt med andet relevant sundhedspersonale eks; fysioterapeuter, læger, hjemmepleje, sygeplejersker, ortopædskomagere m.fl. har klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • Personnummer/CPR.nr.
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om pårørende/værger

Klinikken er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, og alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med oprettelse af din journal i klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til klinikkens databehandler; Fodform (bookingsystem/kliniksystem/journaliseringsprogram).

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i klinikken skal du rette henvendelse til klinikejer og dataansvarlig Kamilla Rørbye.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

Find en ledig tid

Find en ledig tid